appointment-appointment-book-blur-40568

Gezici (Mobil) Hizmet Nedir?

Aile Hekimi ve/veya Aile Sağlığı Elemanının, tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Aile Hekiminiz gezici hizmet süresince ASM'de bulunmayacaktı ...

adult-blood-business-220723

Aile Sağlığı Elemanı (ASE) Kimdir?

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) gibi sözleşmeyle çalıştırılan ya da Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen personeldir. Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığı elemanı ...

close-up-doctor-health-42273

Aile Hekimi’nin Görevleri

1) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek, 2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyuc ...

close-up-doctor-health-42273

Aile Hekimi Kimdir?

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite ...

appointment-appointment-book-blur-40568

Aile Hekimliği Nedir?

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, uygulaması ve araştırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branştır. Aile Hekimliği, çocu ...

Nizip 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

Laboratuvar Hizmetleri

Aile Sağlığı Merkezimizde yapılan tüm tahliller ücretsizdir. Kanınız hemşiremiz tarafından alınıp günlük olarak Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmektedir.Bu nedenle tahliller için saat 08:00 - 10:00 arasında müra ...

Nizip 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

Aile Planlaması Hizmetleri

Aile Sağlığı Merkezimizde biri alt kat,diğeri üst katta olmak üzere 2 adet gebe izlem ve aile planlaması odası bulunmaktadır.Odalar ASE'ler tarafından ortak olarak kullanılmakta ve tüm aile planlaması hizmetleri,rahim içi ara ...

Nizip 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

Bebek – Çocuk İzlemleri

Çocuklar, bir ülkenin geleceği ve umudu olmalarının yanı sıra, toplumun en kırılgan grubunu da oluşturmaktadırlar. Bu nedenle en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın ...

Nizip 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

Bağışıklama Hizmetleri

Aşı ile önlenebilen hastalıklar çocukluk dönemindeki hastalıkların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Çok kolay uygulanabilen, ekonomik ve etkili bir yöntemle önlenebilen bu hastalıkların artık eliminasyonundan, eradikasyonu ...

Nizip 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi

Gebelik İzlemleri

Sağlıklı bir gebelik süreci ve normal bir bebek dünyaya getirebilmek için, işi şansa bırakmak yerine, hekim bilgisi dahilinde gebelik planlaması yapmak gerekmektedir. Gebeliğinizin başlangıcından itibaren düzenli sağlık k ...