appointment-appointment-book-blur-40568

Gezici (Mobil) Hizmet Nedir?

Aile Hekimi ve/veya Aile Sağlığı Elemanının, tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetidir. Aile Hekiminiz gezici hizmet süresince ASM'de bulunmayacaktı ...

adult-blood-business-220723

Aile Sağlığı Elemanı (ASE) Kimdir?

Aile hekimi ile birlikte hizmet veren hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) gibi sözleşmeyle çalıştırılan ya da Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen personeldir. Her aile hekiminin yanında en az bir aile sağlığı elemanı ...

close-up-doctor-health-42273

Aile Hekimi’nin Görevleri

1) Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerini vermek, 2) Aile hekimi, kendisine kayıtlı kişileri bir bütün olarak ele alıp, kişiye yönelik koruyuc ...

close-up-doctor-health-42273

Aile Hekimi Kimdir?

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite ...

appointment-appointment-book-blur-40568

Aile Hekimliği Nedir?

Aile hekimliği, bir tıp disiplinidir. Diğer tıp branşları gibi kendine özgü bir eğitimi, uygulaması ve araştırma konuları bulunan, dahili tıp bilimleri içinde değerlendirilebilinen klinik bir branştır. Aile Hekimliği, çocu ...

adult-care-elderly-748780

Evde Bakım Hizmeti Kapsamında

Sağlığın geliştirilmesi ve korunması, hastalıkların ve özürlülüğün önlenmesi, Öz bakımın sağlanması, kendine yardım, karşılıklı yardımlaşma, savunuculuk, Tıbbi ve hemşirelik bakımı, Kişisel bakım hizmeti: giyinme, yı ...

adult-care-elderly-748780

Evde Bakım Hizmetleri Nedir?

Evde Bakım, gerek teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, gerek kronik bir hastalığın takibinde, gerekse herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık ve tetkik hizmetlerinin verilmesi süreçlerinde, ihtiyaç sahipl ...